Záruční podmínky

Storno objednávky:    

  1. ze strany KUPUJÍCÍHO.  Kupující může svou objednávku vzít zpět (stornovat) nejpozději do 24 hodin po učinění objednávky e-mailem na adresu webu, v předmětu emailu musí být uvedeno slovo STORNO. Pokud kupující již za objednané zboží zaplatil a objednávku ve lhůtě 24 hodin řádně stornoval, bude mu zaplacená kupní cena vrácena – odeslána do 3 pracovních dnů zpět, a to  bezhotovostním převodem. Pokud kupující stornuje objednávku později, než ve shora uvedené lhůtě 24 hodin, bude prodávají akceptovat takové storno pouze po předchozí dohodě s kupujícím a k akceptaci se předem nezavazuje. Při objednání oděvu upraveného přímo podle přání zákazníka není odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka možné.
  2. ze strany PRODÁVAJÍCÍHO    Prodávající má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo se výrazným způsobem změní jeho cena. O zrušení objednávky bude zákazník informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena do 3 dnů bezhotovostním převodem.     

Vrácení zboží a reklamace.   Pokud se zakoupeným zbožím z našeho obchodu nejste spokojeni, můžete toto zboží vrátit, 
nejpozději však do 14 dnů od jeho doručení  . Zboží bude prodávajícím po předchozí dohodě se zákazníkem a po doručení takového zboží (na adresu provozovatele) přijato. Zboží musí být vráceno nepoškozené a neopotřebované, také vhodně zabalené , aby nedošlo k poškození při přepravě!.
Po vrácení zboží bude zákazníkovi vrácena cena zboží (do ceny zboží se nezapočítává dopravné) bankovním převodem, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne vrácení zboží. Pokud je dodáno zboží poškozené nebo chybně odeslané (zabalené), veškeré náklady spojené s výměnou hradíme my.

Záruka na nové zboží je 2 roky, nevztahuje se na škody způsobené běžným opotřebením.
O úmyslu vrátit zboží zakoupené v našem obchodě nás prosím informujte mailem na adresu webu.